Odovzdanie vlasteneckého obrazu Kód - 7

V sobotu 6. augusta 2011 sa konala v kultúrnom dome milá slávnosť. Členky klubu žien Včielka odovzdali starostovi obce vlastenecký patchworkový obraz (patriot quilt).

Čo je patchwork? Názov je odvodený od slova patch, čo znamená záplata. Ide o techniku zošívania malých kúskov rôznofarebnej látky, ktoré spolu utvárajú rôzne obrazce, najčastejšie ornamenty. História je spojená s ženami amerických osadníkov, ktorým bolo ľúto vyhodiť zvyšky látok. Stačí malá šikovnosť a aj najmenší kúsok sa dá využiť.

V posledných rokoch obľuba patchworku rastie a veľkej popularite sa teší najmä v USA a Japonsku.

Aj na Slovensku už sa tomuto umeniu venuje stále viac predovšetkým žien a v mnohých mestách a dedinách vznikajú patchworkové kluby.

V roku 2008 bol v Dolnej Trnávke založený ženský klub Včielka, ktorý sa venuje ručným prácam. Tu sa naše ženy zoznámili aj s patchworkom a po prvých nesmelých krôčikoch sa rozhodli pre spoločné dielo s námetom Dolná Trnávka – Tu sme doma, ktoré chcú venovať obci.

A tak na jeseň roku 2010 začali vyberať vhodné objekty, fotografie, grafické návrhy a materiály a v zimných mesiacoch na spoločných schôdzkach vystrihovali a zošívali grandiózne dielo na oslavu svojej dediny.

Slávnosť zahájil krátkym príhovorom starosta obce Ing. Miroslav Grekčo, nasledovali báseň Paulíny Červienkovej a pieseň Stanislava Janeka v podaní spevácko-folklórnej skupiny Konopa.

Dielo prestavila Otília Jurgová. Z jej prejavu vyberáme:

Rodný môj kraj zo všetkých najkrajší. A predsa - vieme to precítiť? Nájdeme si čas a vôľu pokochať sa v domácej kráse, objaviť neobjavené?

My dolnotrnavské ženy z klubu Včielka sme sa o to pokúsili. Najprv fotoaparátom, potom textilnou tvorbou sme sa podujali zachytiť to, čo je typické pre našu obec. Postupne pod našimi rukami začali ožívať symboly našej obce - obecné budovy, kostol, kaplnka, fontánka, bociany... Na pravidelné stretávanie od minulej jesene, celú zimu až vlastne do teraz sme mali dôvod a pred sebou veľký cieľ. Každá žena vkladala do svojej práce vlastnú fantáziu, zručnosť a hlavne veľa trpezlivosti. Ale bez srdca, ktoré v každej z nás bije pre svoju rodnú obec, by sa dielo nepodarilo.

Dnes, keď hotové dielo odovzdávame starostovi našej obci si len už len prajeme, aby obrazu vybral dôstojné miesto hodné jeho významu.

V patchworkovom svete sa takéto práce nazývajú p a t r i o t – vlastenecké a venujú sa na počesť veľkým celkom - štátom, mestám, význačným historickým udalostiam. Buďte spolu s nami hrdí, že sme možno najmenšia obec, na počesť ktorej je vytvorené takéto dielo.

Nasledovalo slávnostné odhalenie diela jeho prehliadka prítomnými, ktorí nešetrili slovami chvály a obdivu.

Malý darček našim ženám odovzdali aj členky klubu žien z Lutily.

A potom už nasledovala voľná zábava pri živej hudbe a chutnom občerstvení - držkovej polievke a langošoch.