FUTBAL – ROČNÍK 2012/2013


Vo štvrtok 5. júla 2012 sa v Ladomerskej Vieske uskutočnil aktív oblastného futbalového zväzu Žiar nad Hronom. Súčasťou programu bolo vyhodnotenie predchádzajúceho ročníka, informácia o prihlásených družstvách do I. a II. triedy, ich rozdelenie a pridelenie čísiel pre rozlosovanie nového ročníka. V I. triede bude hrať 14 mužstiev a v dvoch skupinách II. triedy bude po 11 účastníkov. Naše mužstvo bude pôsobiť pod názvom FK Pohronie „C“ v II. triede v skupine „JUH“, pričom domáce zápasy budú ako doteraz v sobotu, v úradnom hracom čase. Na návrh starostu našej obce bol začiatok jesennej aj jarnej časti oboch skupín II. triedy posunutý o 2 týždne neskôr oproti pôvodnému návrhu. Jesenná časť bude teda začínať 19.8. a skončí spolu s I. triedou 27. – 28.10.2012. Jar začne 6. – 7.4. 2013 a skončí spolu s I. triedou 15. – 16.6.2013.

Program našich zápasov pre jesennú časť:
III. kolo, 19.8.: KLAS Horné Hámre – Dolná Trnávka
IV. kolo, 25.8.: SITNO Banská Štiavnica „B“ – Dolná Trnávka
V. kolo, 1.9.: Dolná Trnávka – TJ Prestavlky
VI. kolo, 9.9.: STROJÁR SMZ Vyhne – Dolná Trnávka
VII. kolo, 15.-16.9.: V O Ľ N O
VIII. kolo, 23.9.: ŠK LESY Banská Belá – Dolná Trnávka
IX: kolo, 29.9.: Dolná Trnávka – PARTIZÁN Ostrý Grúň
X. kolo, 7.10.: FILJO Ladomerská Vieska – Dolná Trnávka
XI. kolo, 13.10.: Dolná Trnávka – Tekovská Breznica
I. kolo, 21.10.: ŠTART Prenčov – Dolná Trnávka
II. kolo, 27.10.: Dolná Trnávka – ŽITAVAN Malá Lehota

V diskusii sa ďalej rozoberala problematika počtu mládežníckych družstiev v okrese, ich materiálového zabezpečenia a ďalšieho pôsobenia. Vďačnou témou diskusie boli aj počty a výkony rozhodcov. Bolo konštatované, že tak ako v našich mužstvách musíme pracovať s hráčmi, ktorých máme k dispozícii, tak je to aj s rozhodcami. Je ich málo a kluby boli vyzvané na väčšiu aktivitu pri získavaní nových rozhodcov, napr. z radov bývalých futbalistov. Starosta našej obce predniesol v diskusii návrh na rovnomernejšie rozloženie zálohových platieb za rozhodcov pre jesennú časť a zároveň na úpravu ich výšky tak, aby zodpovedali reálnemu počtu domácich zápasov a reálnemu počtu rozhodcov v II. triede. Za OFZ bola jeho predsedom prisľúbená náprava a aj tejto našej požiadavke bolo vyhovené.