O pohár predsedu JRD Vtáčnik

Rok Kde 1. 2. 3. 4. 5. 6.
1971 Horná Ždaňa Horná Ždaňa Dolná Trnávka Horná Trnávka Prestavlky    
1972 Prestavlky Dolná Trnávka Prestavlky Horná Ždaňa Prochot    
1973 Dolná Trnávka Dolná Trnávka Horná Ždaňa Prestavlky Prochot    
1974 Dolná Trnávka Dolná Trnávka Horná Ždaňa Prestavlky Prochot    
1975 Prochot Dolná Trnávka Prestavlky Horná Ždaňa Prochot    
1976 Horná Ždaňa Dolná Trnávka Horná Ždaňa Prestavlky Prochot    
1977 Prestavlky Dolná Trnávka Prestavlky Horná Ždaňa Prochot    
1978 Dolná Trnávka Horná Ždaňa Čajkov Dolná Trnávka Mlynica Prestavlky Prochot
1979 Prochot Horná Ždaňa Prochot Dolná Trnávka Prestavlky    
1980 Horná Ždaňa Dolná Trnávka Horná Ždaňa Prochot Prestavlky    
1981 Prestavlky Dolná Trnávka Prochot Prestavlky Horná Ždaňa    
1982 Dolná Trnávka Dolná Trnávka Prestavlky Horná Ždaňa Prochot    
1983 Prochot Dolná Trnávka Prestavlky Horná Ždaňa Prochot    
1984 Horná Ždaňa Dolná Trnávka Horná Ždaňa Prochot Prestavlky    
1985 Prestavlky Horná Ždaňa Prestavlky Dolná Trnávka Prochot    
1986 Dolná Trnávka Dolná Trnávka Prochot Horná Ždaňa Prestavlky    
1987 Horná Ždaňa Horná Ždaňa Prochot Dolná Trnávka Prestavlky    
1988 Prochot Horná Ždaňa Prochot Dolná Trnávka Prestavlky    
1989 Dolná Trnávka Dolná Trnávka Horná Ždaňa Prochot Prestavlky    
1990 Prestavlky Prestavlky Horná Ždaňa Dolná Trnávka Prochot    
1991 Horná Ždaňa Dolná Trnávka Prestavlky Horná Ždaňa Prochot    
1992 Prochot Prochot Prestavlky Horná Ždaňa Dolná Trnávka    
1993 Prestavlky Prestavlky Prochot Horná Ždaňa Dolná Trnávka    
1994 Dolná Trnávka Horná Ždaňa Dolná Trnávka Prestavlky Prochot    
1995 Horná Ždaňa Prestavlky Dolná Trnávka Horná Ždaňa Prochot    
1996 Prochot Prochot Dolná Trnávka Prestavlky Horná Ždaňa    
1997 Prestavlky Dolná Trnávka Horná Ždaňa Prestavlky Prochot    
1998 Dolná Trnávka Prestavlky Horná Ždaňa Dolná Trnávka Prochot    
1999 Horná Ždaňa Horná Ždaňa Prestavlky Prochot Dolná Trnávka