Začiatky futbalu v Dolnej Trnávke

Aj mládež v našej dedine sa venovala aj športovaniu. Najväčší záujem chlapcov bol o futbal. Dnešnú futbalovú loptu kedysi predstavovala obyčajná handrová hrča a len hodne neskoršie malá gumená loptička. Tú naši chlapci kopali na ulici, alebo na pažiti pred 80 rokmi. Prvý skutočný futbal na šnurovanie sa objavil na dedine až v rokoch pred 2. svetovou vojnou. Takto sa hrávalo niekoľko rokov a to väčšinou bosou nohou, len niektorí v bagančiach.

Ihrisko bolo vtedy na "Háji" - miestne severozápadne od Hôrky. Dnes sú tam polia, vtedy tam bola pasienka s veľmi nízkou a hustou trávičkou. Do susedných obcí sa chodievalo pešo a to chodníkmi cez polia. Takto neorganizovane sa hrávalo v rokoch pred a tesne po 2. svetovej vojne.

Z archívnych materiálov sa dozvedáme, že v roku 1948 naši chlapci odohrali až šesť futbalových zápasov so susednými obcami a všetky vyhrali. V týchto zápasoch niektorí chlapci už mali obuté skutočné kopačky a všetci mali dresy.

Naši chlapci boli talentovaní hráči futbalu, preto sa stali hráčmi v blízkom Hliníku nad Hronom, kde mal futbal dlhšiu tradíciu. V rokoch 1955 – 1957 naši chlapci hrávali futbal aj v TJ Sokol Lovča. V základnej zostave boli vtedy 7-mi hráči.

Založenie TJ SOKOL Dolná Trnávka

Myšlienka založiť si vlastnú TJ dozrela v roku 1957. Stalo sa tak l. júla 1957, keď bol založený TJ SOKOL Dolná Trnávka.

TJ mala 40 členov vo veku nad 18 rokov. Predsedom sa stal učiteľ Ladislav Dekýš, tajomník Ladislav Tesák a za vedúceho futbalového oddielu bol zvolený Viktor Tesák. Náš futbalový oddiel mal týchto hráčov: Alojz Dovec, Ján Dovec, Marian Tesák, Jozef Tesák, Ján Lupták, Milan Dodok, Jozef Kováč, Milan Kemiač, Jozef Gallo, Ing. Emil Tesák, Ján Kúšik, Ľudevít Tesák, Ladislav Boška a Milan Adamec z Dolnej Ždáne.