SPEVACKO-FOLKLÓRNA DRUŽINA "KONOPA"
pri Obecnom úrade DOLNÁ TRNÁVKA založená 28.9.2007

AKO SME VZNIKLI

15.9.2007 bolo v Hliníku nad Hronom stretnutie mikroregiónu Hliník, ktorého sa zúčastnilo 15 obcí. Toto stretnutie malo kultúmo - spoločenský charakter. Každá z obcí sa prezentovala krátkym kultúrnym programom na pódiu vybudovanom na miestnom štadióne. I naša obec sa tohoto stretnutia zúčastnila z iniciatívy starostu Vladimíra Tesáka. Bolo oslovených niekoľko nadšencov pre ľudovú pieseň a spolu s harmonikárom Stanislavom Janekom bolo nacvičené pásmo ľudových piesní. Bol oslovený i pán Ing. Daniel Šály, ktorý je začínajúcim hráčom na heligonovú harmoniku. Svojou hrou významne prispel k zdarnému vystúpeniu na tomto stretnutí. Nakoľko táto naša účasť - reprezentácia obce v jednotlivých členoch silne zapôsobila a z túžby venovať sa spevu ľudovej piesne vznikla myšlienka vytvorenia skupiny - družiny, ktorá by túto činnosť vykonávala.

ZAKLADAJÚCI ČLENOVIA DRUŽINY

Helena a Vladimír Tesákovi
Vierka a Ľubomír Kupcovi
Marta a Jozef Dekýšovi
Anka a Kamil Dekýšovi
Marta Bošková
Daniel Šály
Stanislav Janek

PREČO DRUŽINA

Na deň 28.9.2007 bolo zvolané stretnutie účastníkov Hlinických osláv kde pán Stanislav Janek navrhol prítomným založenie družiny, nie súboru. Nakoľko srne len amatérski speváci a všetci medzi sebou veľmi dobrí priatelia a susedia, dalo si toto zoskupenie ľudí familiárnej ši názov - DRUŽINA.

PREČO KONOPA

Jedna z našich najobľúbenejších piesní, s ktorými vystupujeme je pieseň Konopa, Konopa, zelená konopa, ktorá sa stala takrečeno našou hymnou a s ktorou otvárame všetky naše vystúpenia.

OBLEČENIE DRUŽINY

Svojim oblečením sa chceme priblížiť k oblečeniu, ktoré sa v našom regióne v minulosti nosilo. Nakoľko vybavenie všetkých členov krojom je pre nás veľmi nákladné, preto sme prispôsobili základné oblečenie našim podmienkam. Nakoľko naša činnosť je len v začiatkoch, postupom času sa budeme snažiť obliecť členov družiny pestrejšie a krajšie.

REPERTOÁR

Repertoár našej družiny je rôznorodý. Postupným zbieraním piesní a zvykov chceme vytvoriť repertoár, ktorý bude mať širšie spektrum- piesne ľúbostné, oslavné, svadobné, vojenské, trávnice a pod. Budú tu piesne i z ostatných regiónov Slovenska.

V priebehu trvania našej družiny bolo nacvičených 15 piesní:
Kysuca Kysuca, Limbora, Vínečko bílé, Čože je to za prekrásne vtáča, Ej padá, padá rosička, Pod tým naším okienečkem, Tečie voda tečie, Boleráz, Ide furman dolinou, Láska bože láska, Sobotienka ide, Hrdý Slovák, Husle cigáňa, Ešte som nevidel, Dnes je sobota, Konopa, Konopa.

Vieme spievať i desiatky ďalších piesní, ktoré spievame bez predchádzajúceho nacvičenia.