< Divadelny subor Dolna Trnavka


O nás ...

Po dlhej dobe (takmer 37 rokov) sa pokúšame nadviazať na bohatú činnosť ochotníckeho divadla v Dolnej Trnávke.

V januári 2011 sme začali nacvičovať dve hry, dospelí veselohru Košieľka a mládežníci komédiu Tri vrecia zemiakov.

Veríme, že sa nám podarí nadviazať na bohaté tradície a obohatíme kultúrny život v našej ocbi.

Podľa zápisu v obecnej kronike zahájil svoju činnosť v r. l930, pod vedením vtedajšieho správcu školy – učiteľa p. Jozefa Šoukala. Keďže v tom čase ešte nebol postavený kultúrny dom, tak divadlá sa hrávali v miestnej škole. Hralo sa na javisku, ktoré bolo kúpené v Dolnej Ždani za 280 Kč (bolo staršie). V r. 1936 bolo predané do Prestavĺk za 250 Kč. Za toto obdobie mládež nacvičila a odohrala 15 divadelných hier. Zisk z predstavení hier bol venovaný na miestny kostol a na zakúpenie nového javiska.

Hry sa hrávali hlavne v zime, kedy mládež či už školská, alebo dospelá mala dosť voľného času. Tak napríklad ku dňu 26.12.1935 školská mládež nacvičila hru "Krakonošova medicína" a dospelá mládež hru "Márnotratný syn". S ďalšou hrou sa skupina predstavila už 6.1.1936 a to s hrou "Voľby". Školská mládež zahrala o rok na Vianoce hru "Vianočný sen". Hneď na to dňa 6.1.1937 boli odohrané ďalšie dve divadelné hry a to "Spovedné tajomstvo" a veselohra "Za živa mŕtvi manželia".

Z dôvodu zmeny politických pomerov v štáte v r. 1938 odchádza učiteľ p. Jozef Šoukal a tým aj režisér.

Novým správcom školy – učiteľom sa stal od 1.9.1939 p. Jozef Kytka, ktorý pokračuje v osvetovej činnosti. Pod jeho vedením bola odohraná koncom fašiangov v r. 1940 dráma v 4. dejstvách "Bez otcovho požehnania".

Nové štátnoprávne postavenie si vyžaduje omnoho viac osvetovej práce než za prvej republiky, preto boli nacvičené v roku 1940 tri divadelné hry. Prvú hru - "Pani richtárka" od J. Urbánka hrali v 3. dejstvách na Tri Krále. Hra mala úspech. Vynikli herci: Filoména a Veronika Tesákové, Ján Majerský, Tobiáš a Božena Dovcoví.

Druhé divadelné predstavenie hrali 3.12.1940. Hrali dve divadelné hry a to: "Otčenáš" drámu v 8. obrazoch a "Keď mesiačik svietil"- veselohru v 3. dejstvách. Obe celovečerné hry s krátkymi prestávkami trvali od 19,00 hodiny do polnoci. Od hercov to vyžadovalo veľký výkon, lebo niektorí účinkovali v oboch hrách. Obidve sa veľmi vydarili. Dráma bola zahraná živo, obecenstvo malo v očiach slzy a mnohí nahlas plakali. Plakali aj pri veselohre, ale od smiechu. Postarali sa o to dvaja komici zo starších ženatých hercov : Ján Tesák a Martin Gallo. Ján Tesák bol rodený herec a svoju roľu predviedol lepšie ako mnohí herci z povolania (takto je to uvedené v obecnej kronike). Ďalšiu divadelnú hru mládež odohrala 24.1.1941 od J. Urbánka "Hriešnica". Aj táto hra mala úspech.

Všetky doteraz uvedené hry mali jedno spoločné – hrali sa v škole.

Na posviacku nového kultúrneho domu t.j. 15.11.1942 bola odohraná divadelná hra od Gontku "Hora volá". Bola to dráma v 3. dejstvách z pytliackeho života. Hra mala veľký úspech.

V ďalšom roku boli odohrané 2 hry a to : 14.11.1943 "Pytliakova žena" od Urbánka a 31.12.1943 veselohra "Kubo", ktoré režíroval Ján Majerský.

Dňa 26.12.1944 sa odohrala jediná divadelná hra v roku, nakoľko život v obci rušil priebeh vojny. Hralo sa za prítomnosti maďarských vojsk. S hrou "Vrahyňa" bolo obecenstvo spokojné.

V ďalšom roku sa nehralo. Naša obec prežívala jedno z najťažších období. Občania sa snažili zaceliť rany z vojny. Prvá hra po vojne sa hrala dňa 6.1. 1946 a bola to dráma "Pane zostaň s nami". V ďalšom dospelí odohrali divadelné hry : "Otec a syn", "Bačova žena" a "Zmätok nad zmätok", "Deti", "Perníková chalúpka" za réžie p. učiteľky Filačekovej a Ladislava Dekýša.

Mládež odohrala v roku 1948 "Trasovisko" a ženy "Pre matku v žalári" za réžie Ladislava Dekýša.

V ďalšom roku 1949 boli odohrané 2 hry za réžie p. učiteľa Dekýša a to : na začiatku roku "Marína Havranová" a v novembri na hody veselohra "Sprostredkovateľ sňatkov". Na Mikuláša zahrali deti za réžie p. učiteľky Dekýšovej hru "Záhrada sudičiek". Hry mali veľký úspech.

Rok 1950 bol pre našu obec najbohatší na divadelnú činnosť. Náš divadelný ochotnícky krúžok nacvičil a odohral 8 divadelných hier, s ktorými aj hosťoval po okolitých obciach, a to : Lovča, Horné Opatovce, Prochot, Prestavlky. S hrou "Život" od Polievku sa zúčastnil 12.3.1950 na IV. Okresných divadelných pretekoch v Kremnici. Bolo to po prvý krát v našej histórii. Hra sa vydarila, umiestnili sa na 2. mieste v skupine začiatočníkov. Ako odmenu si priniesli uznanie a plaketu. Najlepším hercom bol náš ochotník Ľudovít Boška č.d. 40. Bol odmenený diplomom za postavu "Srniaka". Túto hru režíroval učiteľ Ladislav Dekýš.

S ďalšími hrami, s ktorými sa chodilo po okolitých obciach bola hra "Zázračný salaš" -rozprávka v 4. dejstvách, a "Márnotratný syn".

V roku 1951 boli odohrané 2 hry - "Mária Magdaléna" a "Kamenný chodníček". Zásluhu na tom má aj Jozef Kováč č. 1 – študent a režisér L. Dekýš, ktorý toho času bol učiteľom v Hliníku nad Hronom. V tomto roku hosťovalo u nás aj dedinské divadlo z Bratislavy. Zahrali tri divadelné hry : "Ženský zákon", "Zázračný salaš" a "Tvrdohlavci".

Od rokoch l951 až 1958 odohrali ochotníci nasledovné divadelné hry:
- od J.K. Tyla "Podpaľačova dcéra"
- od D.Z. Laučeka "Úklad a matka"
- rozprávka (žiaci) "Medveď a víla".

V ďalšom roku 1959 odohrali hry : "Všade bol" vo februári a v novembri "Pytliakova žena". Hlavnú postavu hral Milan Tesák a Adela Dekýšová. Žiaci odohrali hry "Červenú Kaťušku", kde hlavnú postavu hrala Ľudmila Magulová a rozprávku "Medová rozprávka".

Vo februári 1960 ochotníci hrali dve divadelné hry a to: "Veľké ryby" a "Verona" od Kazíka. S touto hrou sa hosťovalo v Prochote, Hornej Ždáni a Lovčici. Hlavnú postavu hrala Adela Dekýšová.

V novembri ďalšieho roku hrali dospelí hru "Zblúdilý syn" a žiaci "Úbohá Anička". V roku 1962 boli odohraté ďalšie dve divadelné hry a to dospelí hrali hru "Matka" od Barča Ivana a žiaci "Dve Marienky" .

V ďalšom roku odohrali jednu hru od Ostrovského "Pozdná láska". V kronike je spomenuté, že nemá kto hrať. Mládež – inteligencia pracuje a radšej pozerá televíziu, alebo chodia za kultúrou do Žiaru nad Hronom. a tak to je vysvetlenie na to, že v roku 1964 bola hraná len jedna divadelná hra.

V roku 1965 bola odohraná divadelná hra "Dvaja" od Barča Ivana. V hre hrali Jozef Kružic, Vladimír Gallo, A. Kúšik a E. Tesáková. V roku 1966 boli odohraté dospelými tri jednoaktovky. V roku 1967 – prvý krát po 38 rokoch sa nehralo.

V ďalšom roku v novembri 1968 odohrali dospelí hru "Všetko naopak" od Jána Chalupku.. Hlavnú postavu zahral Milan Boška - "Rošo".

V Molierovej komédii "Juro Danden" hralv roku 1969 hlavnú postavu Vladimír Gallo a ďalšími hercami boli: A. Kyselová, E. Škriniarová, A. Bošková č. 29, Ľudovít Dekýš č. 33, Libor Kováč, Bohumil Kysel, Ľudovít Boška č. 29. Hra mala veľký úspech.

Od roku 1970 – 1972 sa nehralo, z dôvodov výstavby nového kultúrneho domu.

V roku 1973 sa uskutočnilo otvorenie nového kultúrneho domu. Bolo to 2.júla. Na otvorenie sa však hralo ešte na starom javisku. Hrala sa hra od Klicpera "Potopa". Herci : P. Dekýš, Marian Boška, B. Kyseľ, A, Bošková, M. Dekýšová, V. Gallová.

Od roku 1950 všetky divadelné hry režíroval učiteľ Ladislav Dekýš.

Na hostinu v novembri 1973 hrali ochotníci od Ostrovského "Bankrot" za réžie Vladimíra Gallu. Hercami boli: Š. Kúšik, L. Dekýš, P. Dekýš, B. Kysel, E. Tesáková, Boška, M. Dekýšová, V. Gallová. Hra mala veľký úspech.

V roku 1974 hrali za réžie Ladislava Dekýša od juhoslovanského autora hru "Klbko". Herci: P. Tomáš – hlavná postava, P. Dekýš, M. Boška, M. Dekýšová, V. Gallová. To bola prvá a posledná hra na novom javisku. Je to veľká škoda, lebo len vybavenie javiska stálo značné finančné náklady, ktoré neboli malé. Mládež už viac neprejavila záujem hrať.

REKAPITULÁCIA - záver:
Od roku 1930 až po rok 1974, t.j. Za 44 rokov bolo odohratých 72 hier, z toho ženy 1, žiaci 5 a dospelá mládež 66.

RÉŽIA 1930 – 1938 uč. Jozef Šoukál
  1939 - 1942 uč. Jozef Kytka
  1943 - 1944 Ján Majerský
  1945 vojna – prechod frontu
  1956 kronika neuvádza
MLÁDEŽ 1947 - 1973 uč. Ladislav Dekýš
ŽIACI 1947 - 1973 uč. Mária Dekýšová - 5 hier
  1973 Vladimír Gallo - predseda Osvetovej besedy
  1974 Ladislav Dekýš posledná hra -nové javisko
PREHLIADKY 1950 účasť na Okresnej súťaži začiatočníkov v Kremnici

Z uvedeného prehľadu vyplýva, že najdlhšie pôsobil v našom divadelnom ochotníckom krúžku ako režisér p. uč. Ladislav Dekýš, ktorý nacvičil 33 hier. Je na škodu, že od roku 1974 až po súčasnosť sa nenašiel nikto, kto by bol v týchto šlapajách pokračoval. Nezáujem o túto činnosť je uvedená i v obecnej kronike. Je možné , že to má súvis aj s uzavretím miestnej základnej školy.