Výveska Obecného úradu

Rozhodnutie OU BB kraja RIUS Otvoriť
Zmluva o zriadení spoločného obecného úraduOtvoriť
Zápisnica OZ 07.12.2018Otvoriť
Kalendár vývozu odpadu na rok 2019Otvoriť
Odoslané faktúry 2018Otvoriť
Došlé faktúry 2018Otvoriť
Návrh rozpočtu na rok 2019Otvoriť
Zápisnica UOZ - 23.11.2018Otvoriť
Zápisnica OZ 10.9.2018Otvoriť
Pokyny k zimnému vykurovaciemu obdobiu 2018Otvoriť
zmluva o poskytovaní auditorskych služiebOtvoriť
VZN 1/2018 o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátovOtvoriť
Komunitný plán obceOtvoriť
zápisnica OZ 25.7.2018Otvoriť
Dohoda č. 18/27/52A/142Otvoriť
Zmluva o poskytnutí finančnej podporyOtvoriť
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2018Otvoriť
Kúpna zmluva Otvoriť
Voľby do orgánov samosprávy obcí. Informácie pre voličaOtvoriť
Záverečný účet obce Dolná Trnávka za rok 2017Otvoriť
Faktúry za rok 2017Otvoriť
Čerpanie rozpočtu 2017Otvoriť
Finančný rozpočet na rok 2018Otvoriť
Návrh VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpadyOtvoriť
Uverejnenie výsledkov volieb 2017Otvoriť
zoznam kandidátov pre voľby do zastupiteľstva BBSKOtvoriť
zoznam kandidátov pre voľby do zastupiteľstva BBSKOtvoriť
zoznam kandidátov pre voľby predsedu BBSK 2017Otvoriť
Varovanie pred podvodníkmi a zlodejmiOtvoriť
Ďakovný list obci Dolná TrnávkaOtvoriť
Informácia pre voliča_Voľby 2017Otvoriť
Voľby 2017Otvoriť
Oprava železničného priecestia SP 0785 v ŽST Hliník nad HronomOtvoriť
Návrh záverečného účtu obce Dolná Trnávka za rok 2016Otvoriť
Informácia k čerpaniu rozpočtu za rok 2017 - obdobie do 31.3.2017Otvoriť
Finančný rozpočet 2017, čerpanie 2015, 2016 a návrh 2018 - 2020Otvoriť
Zákonné povinnosti chovateľov zvieratOtvoriť
Informácia pre chovateľov oviec a kôzOtvoriť
Zimné vykurovacie obdobie - pozor !!!Otvoriť
VZN o nakladaní s KO a DSO_1.7.2016Otvoriť
Záverečný účet za rok 2015Otvoriť
PROGRAM ROZVOJA OBCE DOLNÁ TRNÁVKA 2016 - 2022 - schválený OZ 8.2.2016Otvoriť
Zoznam nových kníh do knižniceOtvoriť
Záverečný účet obce Dolná Trnávka za rok 2014 - návrhOtvoriť
SCHVÁLENÝ ROZPOČET OBCE DOLNÁ TRNÁVKA NA ROKY 2015 - 2017Otvoriť
 
 
TOPlist