Profil verejného obstarávateľa:

V zmysle § 22 zákona č. 25/2006 . z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zriaďuje obec Dolná Trnávka na svojom webovom sídle svoj "Profil verejného obstarávateľa", v ktorom bude zverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania.

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa

Názov:Obec Dolná Trnávka
IČO:00320579
Bankové spojenie:SK30 0200 0000 0000 106 204 22, pobočka VÚB a.s. Žiar nad Hronom
Sídlo:Obec Dolná Trnávka, Obecný úrad, č. 66, 966 21 pošta Lovča
Telefón:+421 45 676 1628
E-mail:starosta@dolnatrnavka.sk
Internetová adresa:www.dolnatrnavka.sk
Materiály sú nawww.uvo.gov.sk

Materiály

22.05.2017 Výzva na predloženie cenovej ponuky - obnova studní v obci Dolná TrnávkaOtvoriť
23.01.2017 Výzva na predloženie cenovej ponukyOtvoriť
 
 
TOPlist