Referendum 7. januára 2015

Výsledky hlasovania v Dolnej Trnávke

Počet voličov zapísaných v zozname voličov289
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní156 (54,54%)
Počet odovzdaných lístkov156
Počet platných lístkov156

1.Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou?
 Áno153 (98,70%)Nie2 (01,30%) 

2.Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova?
 Áno152 (97,40%)Nie4 (02,60%) 

3.Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samé nesúhlasia s obsahom vyučovania?
 Áno146 (96,05%)Nie6 (03,95%) 

 
 
TOPlist