História obce Dolná Trnávka

Chceme prezentovať historické materiály, ktoré osvetľujú minulosť Dolnej Trnávky.

Obraciame sa na Vás s prosbou, ak máte doma staré kroniky, denníky, fotografie, dokumenty či starožitnosti, ktoré by mohli ilustrovať život našich predkov a históriu Dolnej Trnávky, kontaktujte sa na OcÚ, materiály spracujeme a uverejníme na tejto stránke.

Zatiaľ sú uverejnené:

PAMÄTNÁ KNIHA obce Dolnia Trnávka - kronika obce, ktorá sa začala písať v roku 1935.

OBECNÁ KRONIKA - ktorá sa začala písať v roku 1975 a je pokračovaním Pamätnej knihy. (priebežne dopĺňame)

DOMÁCA KRONIKA - denník roľníka Bošku z rokov 1947 a 1948

OBECNÁ ŠKOLA - spomienky na Obecnú školu v Dolnej Trnávke

RICHTÁRI A STAROSTOVIA - obce Dolná Trnávka - prehľad od roku 1673

KRONIKA KOSTOLA - v Dolnej Trnávke

ŠKOLSKÁ KRONIKA

 
 
TOPlist