Civilná ochrana

Odporúčania pre obyvateľstvo v prípade vzniku mimoriadnej udalosti. Otvoriť
Ako sa zachovať pri mimoriadnych udalostiach, tiesňové volania 112. Otvoriť
Varovné signály. Otvoriť
Čo robiť pri evakuácii. Otvoriť
Ukrytie. Otvoriť
Záchranné práce. Otvoriť
Jednotka civilnej ochrany. Otvoriť
Dopravná nehoda s únikom nebezpečnej látky. Otvoriť
Čo robiť pri ohrození povodňami a záplavami? Otvoriť
Čo robiť v prípade teroristického útoku? Otvoriť
Činnosť obyvateľstva po vzniku mimoriadnej udalosti. Otvoriť
Individuálna ochrana osôb. Otvoriť
ŠPECIÁLNE PROSTRIEDKY individuálnej ochrany jednotlivca – prostriedky na ochranu dýchacích ciest. Otvoriť
Hygienická očista osob. Otvoriť
CESTAMI OCHRANY ŽIVOTA A ZDRAVIA. Otvoriť
 
 
TOPlist