Ďakovný list starostu obce

Skončili sa oslavy 620 výročia prvej písomnej zmienky obce našej obce. Dovoľte mi poďakovať sa všetkým Vám, ktorí ste sa tohto podujatia zúčastnili a prispeli tak ku krásnemu priebehu nášho kultúrnemu sviatku.

Ďalej vyslovujem úprimné poďakovanie všetkým účinkujúcim, ktorí vystúpili v kultúrnom programe „svoji – svojim“. Poďakovanie patrí aj tým domácnostiam, ktoré neváhali otvoriť svoje domovy dokorán a pripravili občerstvenie pre rodákov, hostí , účinkujúcich a aj domácich občanov.

Vašim pričinením sme ukázali svetu ako s a žilo u nás kedysi, ukázali sme svoju pohostinnosť , úprimnosť a dobrosrdečnosť.

Je tu medzi nami generácia ľudí, ktorá ukázala svoj obrovský potenciál a nezištne pomohla s prípravami osláv – verím, že bude veľkým vzorom pre ďalšiu nastupujúcu generáciu, ktorá sa zhostí príprav nasledujúcich osláv , pretože latka náročnosti a a lokal - patriotizmu bola veľmi vysoko položená.

ÚPRIMNÁ VĎAKA VŠETKÝM !

Vladimír TESÁK, starosta obce


Fotografie z osláv

 
 
TOPlist